Have a question?
Message sent Close
All Categories
Cơ Bản
Xin chào mọi người! Trước khi bước vào một chương trình luyện tập mới, điều quan trọng nhất là bạn cần hiểu rõ về dinh dưỡng. Đây không chỉ là một ...
Cơ bản
20 Lectures
Chương trình tập 4 Tuần Cho Người Mới Bắt Đầu. * Mục Tiêu: Giúp bạn thay đổi từ 3kg-5kg Bạn không cần nhiều kiến thức chuyên môn. Không Cần t...
Cơ bản
35 Lectures
30